Skip to content

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Zanieczyszczenie powietrza | 9 lutego 2017

Skarga do Komisji Europejskiej w związku z niespełnieniem prawa unijnego w zakresie ponadnormatywnych stężeń B(a)P w Polsce - skrót
Zanieczyszczenie powietrza

PDF | 833 kb

Pobierz element

Skarga do Komisji Europejskiej w związku z niespełnieniem prawa unijnego w zakresie ponadnormatywnych stężeń B(a)P w Polsce - skrót

Skrót skargi przygotowanej przez Fundację ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, Stowarzyszenie Miasto jest Nasze, Fundację Greenpeace Polska oraz Akcję Demokrację w sprawie długotrwałego naruszenia przez władze polskie obowiązków związanych z obniżeniem poziomu benzo(a)pirenu („B(a)P”) w powietrzu.