Skip to content

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Ochrona przyrody | 16 kwietnia 2019

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy ooś 2019
Ochrona przyrody

PDF | 366 kb

Pobierz element

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy ooś 2019

Uwagi do projektu nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.