Główny obszar zainteresowania

Ranja Łuszczek dołączyła do ClientEarth we wrześniu 2020 roku jako prawniczka w Programie Klimat i Lasy. W pracy skupia się na kwestiach związanych z wylesianiem i nielegalnym pozyskiwaniem drewna, w szczególności zaś na poprawie wdrażania i egzekwowania rozporządzenia UE w sprawie drewna (EUTR).

Doświadczenie

Przed dołączeniem do ClientEarth Ranja zajmowała się prawem z zakresu ochrony środowiska w jednej z największych polskich kancelarii.

Wykształcenie

Ranja jest aplikantką w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów podyplomowych z zakresu energetyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykorzystujemy prawo, aby wzmocnić pozycję społeczeństw obywatelskich, pociągnąć rządy i przedsiębiorstwa do odpowiedzialności za środowisko oraz dążyć do przyjęcia i egzekwowania ram prawnych, które pozwalają dbać o czystość i bezpieczeństwo planety dla wszystkich ludzi. Praca w zespole tak doświadczonych i oddanych osób jest naprawdę inspirująca.

Ranja pracuje nad