Skip to content

Wybierz swoją lokalizację

Wygląda na to, że Twoja lokalizacja nie jest powiązana z witryną. Przypuszczamy, że możesz woleć odwiedzić stronę, która zawiera treści dostosowane do Twojej lokalizacji. Poniżej wybierz stronę, którą chcesz odwiedzić.

Location successfully changed to Polski

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Wyszukaj przez słowo klucz

Gminy dostaną nowe narzędzie do walki ze smogiem

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych da gminom nowe narzędzie do walki ze smogiem. Pozwoli ona ustanowić strefę czystego transportu na obszarze zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją budynków użyteczności publicznej, aby ograniczyć negatywny wpływ zanieczyszczeń z transportu na zdrowie ludzi i środowisko.

Ustawa czeka na podpis prezydenta.

– Utworzenie podstawy prawnej do wprowadzania stref czystego transportu (SCzT) to krok w dobrym kierunku, dzięki któremu gminy dostaną niezbędne uprawnienia do walki z zanieczyszczeniem powietrza powodowanym przez pojazdy – ocenia Agnieszka Warso-Buchanan, radca prawny Fundacji ClientEarth Prawnicy dla Ziemi.

– Niestety w trakcie prac sejmowych wycofano możliwość nakładania przez gminy opłat za wjazd do takich stref, zastrzeżenia budzi też umożliwienie gminom wprowadzania zwolnień na dowolnych zasadach. W praktyce może dojść do sytuacji, w której do strefy będą mogły masowo wjeżdżać pojazdy niespełniające zaostrzonych norm emisyjności, co podważy sens jej funkcjonowania – zwraca uwagę.

– Trzeba też pamiętać, że aby emisje zanieczyszczeń z transportu rzeczywiście zaczęły w Polsce spadać niezbędna jest reforma w praktyce nie działającego obecnie systemu kontroli emisyjności pojazdów oraz ochrona przed zalewem starych samochodów z silnikami diesla z Europy Zachodniej, np. poprzez zwiększenie akcyzy na te samochody – dodaje prawniczka.

SCzT to obszar miasta, w którym co do zasady będą mogły poruszać się tylko pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem i pojazdy napędzane gazem ziemnym. Wskazać jednak należy, iż przyjęte rozwiązanie wprowadza też szeroki katalog zwolnień dla określonej kategorii pojazdów. Zwolnienie uzyskali m.in.: mieszkańcy strefy, pojazdy służb państwowych i obsługujących Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, zarządcy dróg, zespoły transportu sanitarnego oraz autobusy szkolne. Gminy ponadto będą mogły wprowadzić dodatkowe wyłączenia od tych określonych w ustawie.

SCzT może ustanowić uchwałą rada gminy. W uchwale tej należy określić granice obszaru SCzT, sposób organizacji ograniczenia wjazdu do strefy oraz dodatkowe sposoby podania do publicznej wiadomości treści uchwały o ustanowieniu strefy czystego transportu. Granice obszaru strefy oznaczone będą znakami drogowymi.