Skip to content

Obserwuj nas

Najnowsze działania Otwórz w nowym oknie Wesprzyj
Return to mob menu

Search the site

Klimat | 4 czerwca 2018

Ocena nowelizacji ustawy o OZE
Klimat
Paliwa Kopalne

PDF | 364 kb

Pobierz element

Ocena nowelizacji ustawy o OZE

Analiza ma na celu przedstawienie oraz ocenę najistotniejszych rozwiązań zaproponowanych w Projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 2412). Projekt porównano z aktualnie obowiązującym stanem prawnym, z jego pierwszą publicznie dostępną wersją z czerwca 2017 roku oraz z treścią Decyzji KE zatwierdzającej warunkowo polski aukcyjny system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Analiza uwzględnia poprawki przyjęte przez sejmową Komisję do Spraw Energii i Skarbu Państwa po pierwszym czytaniu Projektu.