Główny obszar zainteresowania

Ilona Jędrasik skupia się na polityce energetycznej i klimatycznej w Polsce. Na co dzień kieruje pracami polskiego zespołu Fossil Fuel Infrastructure i walczy z największymi emitentami CO2,  istniejącymi i planowanymi instalacjami paliw kopalnych. Wspiera także sprawiedliwą transformację energetyczną Polski. Ilona i jej zespół odpowiadają za kampanie przeciwko elektrowni Bełchatów, elektrowni Północ oraz Nord Stream 2, opublikowali również szereg analiz i interwencji dotyczących rynku energii.

Doświadczenie

Zanim została kierowniczką zespołu, Ilona pełniła w nim funkcję menedżerki ds. komunikacji i polityki. Wcześniej pracowała jako rzeczniczka do spraw politycznych w Polskiej Koalicji Klimatycznej (stowarzyszenia organizacji społecznych działających na rzecz ochrony klimatu). Zajmowała się głównie tematyką energii odnawialnej, efektywności energetycznej i transformacji do gospodarki niskoemisyjnej. Pracowała również dla polskich i gruzińskich organizacji pozarządowych, angażując się w projekty pomocy rozwojowej, edukacyjne i dotyczące praw człowieka zarówno w Polsce, jak i w regionie południowego Kaukazu.

Wykształcenie

Ilona uzyskała dyplom magistra socjologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyła studia podyplomowe z zakresu polityki zagranicznej w Collegium Civitas i Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich z zakresu nauk politycznych i administracji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ilona jest także absolwentką Szkoły Liderów Politycznych.

Jestem zafascynowana możliwością zmiany naszej rzeczywistości na lepszą. Chciałabym świata tworzonego przez zielone, niskoemisyjne technologie z czystą wodą i powietrzem. Wierzę, że prawo może znacząco taką zmianę przyspieszyć, dlatego uważam działania ClientEarth za tak ważne! Jestem dumna, że mogę współtworzyć tę zmianę.

Ilona pracuje nad