Marcin ma ponad 18 lat doświadczenia w zakresie prawa ochrony środowiska, energetycznego i konkurencji.

Wcześniej pracował jako partner w kancelarii Jendrośka, Jerzmański, Bar & Partners, gdzie koncentrował się na polskim i europejskim prawie korporacyjnym, prawie konkurencji i prawie ochrony środowiska. W latach 2002–2013 Marcin wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, był adiunktem na wydziale prawa w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego, a następnie Katedrze Prawa Ochrony Środowiska. Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa publicznego gospodarczego uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku, w 2023 r. został doktorem habilitowanym.

Marcin jest autorem ponad 30 prac z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji, w tym książek pt. „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej” (Wolters Kluwer, 2011) oraz "Prawo ochrony klimatu w kontekście praw człowieka" (Wolters Kluwer, 2021).

Przez wiele lat kierował naszą Fundacją jako prezes Zarządu.