Marcin ma ponad 18 lat doświadczenia w zakresie prawa ochrony środowiska, energetycznego i konkurencji.

Wcześniej pracował jako partner w kancelarii Jendroska, Jerzmański Bar & Partners, gdzie koncentrował się na polskim i europejskim prawie korporacyjnym, prawie konkurencji i prawie ochrony środowiska. W latach 2002–2013 Marcin wykładał na Uniwersytecie Jagiellońskim, był profesorem nadzwyczajnym na wydziale prawa, kierownikiem Katedry Prawa Publicznego Gospodarczego, a następnie Katedry Prawa Ochrony Środowiska. Tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa publicznego gospodarczego uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2002 roku. Marcin jest autorem ponad 30 prac z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa konkurencji, w tym książki „Pomoc państwa dla przedsiębiorstw energetycznych w prawie Unii Europejskiej” (Wolters Kluwer, 2011 r.).

Marcin pracuje nad