Agnieszka Wiercińska-Krużewska jest współzałożycielką kancelarii WKB, gdzie kieruje zespołem prawa własności intelektualnej i TMT, współpracując na co dzień z zespołem fuzji i przejęć.

Jestm ekspertką w zakresie prawa: autorskiego, własności przemysłowej, prasowego, konsumenckiego, czynów nieuczciwej konkurencji, ochrony danych osobowych i dóbr osobistych oraz domen internetowych, a także marketingu produktów sensytywnych oraz gier hazardowych.

Pełni rolę strategicznej doradczyni ds. ekspansji międzynarodowej i spraw klientów prywatnych, prowadzi transakcje nabycia spółek na rynku prywatnym, reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i polubownych.

Jako stypendystka Fundacji Sorosa ukończyła studia podyplomowe z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Budapeszcie (LL.M).