Magorzata Szuleka jest adwokatką, sekretarzem zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (HFPC).

W HFPC koordynuje działania w zakresie monitoringu legislacji, rzecznictwa międzynarodowego i badań, m.in. w ramach współpracy z Agencją Praw Podstawowych UE (FRA) oraz innymi instytucjami międzynarodowymi, w tym Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR), instytucjami Rady Europy i Unii Europejskiej.

Zajmuje się w szczególności monitorowaniem stanu praworządności, niezależności sądów i sytuacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w innych krajach Europy Środkowej. Jest autorką licznych raportów i analiz HFPC.